Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Materiálová a entalpická bilancia procesu výroby cukrovinkárskych produktov
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Otto Mierka
študent:

Do závodu na Slovensku sa presunuli viaceré výrobné linky, ktorých chod a energetickú náročnosť je potrebné optimalizovať. Cieľom tejto práce je nájsť optimálne procesné nastavenia, materiálovú a entalpickú bilanciu výrobného procesu produktu (upresní sa v priebehu zimného semestra), včítane návrhu energetických zdrojov.

English