Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Energetický audit veľkej administratívnej budovy
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Otto Mierka
študent:

Porovnanie energetických spotrieb danej budovy na základe faktúr z minulosti a súčasného zmapovania spotrieb energií po rekonštrukcii budovy (teplo, elektrická energia, pitná voda). Porovnanie teoretickej normovanej spotreby tepla s reálnymi údajmi. Návrh opatrení pre zníženie energetickej náročnosti a vyčíslenie ekonomického a ekologického dopadu.

English