Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Racionalizačné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a nákupných centier
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Práca bude zameraná na analýzu podkladov, literárnu rešers a následnú identifikáciu možností zníženia energetickej náročnosti verejných budov a/aelbo nákupných centier. Vybrané možnosti budú vyhodnotené po stránke energetickej aj ekonomickej. Prepokladané dosiahnuté úspory sa porovnajú s hodnotami uvádzanými v literatúre. Rozsah témy poskytuje priestor na dva bakalárske projekty, ktorých náplň bude definovaná v priebehu zimného semestra. Téma je rezervovaná pre: Karol Nagy, Róbert SúthEnglish