Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Technicko – ekonomické výpočty pri plánovaní výroby v Mondi SCP Ružomberok, a.s.
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Práca bude vypracovaná v spoločnosti Mondi SCP Ružomberok, a.s. na základe podkladov získaných pri dvojmesačnej letnej stáži študentov. Upresnenie obsahu sa uskutoční v zimnom semestri a vyplynú z toho témy dvoch bakalárskych projektov. Práca je rezervovaná pre študentov: Igor Rosa, Peter SvajčiakEnglish