Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Modelovanie sietí parovodov v SLOVNAFT, a.s.
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Diplomant sa bude zaoberať výpočtami materiálovej a tepelnej bilancie parovodov na všetkých troch hlavných tlakových úrovniach. Cieľom je analyzovať rôzne prevádzkové stavy, identifikovať problémové úseky parovodov z hľadiska strát, navrhnúť riešenia na ich obmedzenie a modelovať dopad ich implementácie na prevádzkovanie siete parovodov. V prípade investičných opatrení sa vyčíslia ich základné ekonomické parametre. Práca je rezervovaná pre: Kristián HanusEnglish