Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Modelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne.
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Vladimír Báleš
študent:

Aróma v bielom víne rozhoduje o jeho kvalite. Poznať kinetiku tvorby aromatických látok vo víne umožní regulovať podmienky fermentácie tak , aby primárne vznikali žiadúce aromatické látky (AL). V práci sa budú hľadať vhodné modely kinetiky tvorby AL.Budú sa vyhodnocovať experimentálne údaje tvorby AL v bielom víne.

English