Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Modelovanie hybridných systémov na produkciu prírodných látok
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Jozef Markoš
študent:

 Cieľom je návrh technológie na produkciu prírodných látok s vysokou pridanou hodnotou, zostaviť jej matematický model, navrhnúť základné rozmery a prevádzkové podmienky a porovnať rôzne alternatívy: klasickú vsádzkovú výrobu a výrobu v hybridných systémoch.English