Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Scale-up a intenzifikácia výroby chemických špecialít s ohľadom na bezpečnostné limity
rok: 2016/2017
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ján Janošovský
študent:

3-metylpyridín-N-oxid je látka používaná vo farmaceutickom a agrochemickom priemysle ako počiatočná surovina na výrobu antibiotík a iných druhov liečiv, herbicíd a insekticíd. Vyrába sa z 3-metylpyridínu oxidáciou peroxidom vodíka. V súčasnosti sa vyrába v poloprietokovom reaktore pri atmosférickom tlaku. Táto práca je zameraná na analýzu možností scale-upu a intenzifikácie nového druhu výroby v kontinuálne prietokovom miešanom reaktore z laboratórnych podmienok do priemyselného meradla. Súčasťou práce je aj vyhodnotenie bezpečnosti prevádzkovania reaktora s cieľom minimalizovať bezpečnostné a ekologické riziko.English