Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh biotechnologickej produkcie manitolu
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Milan Polakovič
študent:

Cieľom projektu je navrhnúť technológiu výroby manitolu. Náplňou práce bude návrh jednotlivých krokov výroby vrátane odstránenia vedľajších produktov, zostavenie ich materiálových a entalpických bilancií a detailný návrh bioreaktora. English