Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Adsorpcia proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membráne
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Milan Polakovič Tomáš Kurák
študent:

Cieľom diplomovej práce je experimentálne štúdium adsorpcie proteínov pomocou nedávno vyvinutej iónomeničovej membrány. 

Rezervované pre Zuzanu Kováčovú.English