Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh technológie výroby 3-metylpyridín-N-oxidu
rok: 2016/2017
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juraj Labovský Ján Janošovský
študent:

Cieľom práce je navrhnúť optimálne prevádzkové parametre procesu kontinuálnej produkcie 3-metylpyridín-N-oxidu a rozmery hlavných zariadení technológie. Súčasťou práce bude aj porovnanie benefitov vsádzkovej a kontinuálnej výroby a ekonomická analýza navrhnutej prevádzky.English