Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Zostavenie a overenie materiálovej a tepelnej bilancie rotačnej pece na kalcináciu antracitu
rok: 2015/2016
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Kalcinovaný antracit je jednou z hlavných zložiek pre výrobu elektródovej hmoty  pre hliníkový priemysel. Vyrába sa vysokoteplotným opracovaním (kalcináciou) surového antracitu v rotačnej peci v redukčnej atmosfére. Cieľom projektu je naprv pochopiť princípy procesu, všeobecne popísať jeho materiálovú a tepelnú bilanciu a následne obohatiť všeobecný pohľad na tento výrobný proces o aspekt strát tepla z povrchu pece. V druhej fáze projektu budú použité dáta z reálnej prevádzky, pomocou ktorých kombináciou všetkých týchto aspektov bude potrebné zostaviť a overiť materiálovú a tepelnú bilanciu pece. Súčasťou projektu, ktorý plynule môže prejsť do bakalárskej práce, bude aj posúdenie hospodárenia s energetickými médiami na prevádzke a návrh opatrení na jeho zefektívnenie. V prípade úspešného zvládnutia daného obsahu práce tento môže byť rozšírený aj o problematiku návrhu nového spôsobu nakladania so spalinami z pece, ktoré obsahujú okrem horľavého prachu aj vodík a nespálené uhľovodíky.

Začiatok ŠVOČ práce sa predpokladá na jeseň 2015 a je určená pre jedného čerstvého študenta/študentku 2. alebo 3. ročníka Bc. štúdia. Najmä v prípade študenta 2. ročníka sa predpokladá prezentácia práce na slovenských i mimoslovenských študentských vedeckých konferenciách.English