Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Separácia zmesí oligosacharidov pomocou chromatografie
rok: 2015/2016
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Jakub Macho
študent:

Oligosacharidy sú vyššie sacharidy skladajúce sa z 2-9 monosacharidov. Oligosacharidy majú probiotické vlastnosti, podporujú rast črevnej mikroflóry a zároveň znižujú rast škodlivých baktérií, vďaka čomu je čoraz väčší záujem o ich komerčný predaj. Priemyselne sa oligosacharidy vyrábajú mikrobiálne s pomocou rôznych mikroorganizmov (baktérie, huby) alebo sa vyrábajú enzymaticky pomocou imobilizovaných enzýmov, pričom v obidvoch prípadoch sa získajú zmesi rôznych oligosacharidov. V priemysle je však snaha získať čisté oligosacharidy preto sa z daných zmesí jednotlivé oligosacharidy ešte separujú do požadovaného stupňa čistoty.

              Cieľom tejto práce je experimentálne získať zo zmesí olichosacharidov čisté oligosacharidy pomocou chromatografie v simulovanej pohyblivej vrstve. Základnými kritériami pre výber vhodnej metódy chromatografie bude:

  •  maximálny výťažok jednotlivých oligosacharidov z pôvodnej zmesi
  • vysoká čistota produktov

Vypracovaním danej práce sa študent oboznámi so základnými metódami separácie vyšších sacharidov a taktiež s problematikou adsorpcie a chromatografie.

 English