Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Porovnanie účinnosti rozpúšťadiel - iónových kvapalín pre separáciu azeotropických zmesí
rok: 2020/2021
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

Cieľom ŠVOČ práce je preskúmať  možnosti použitia rôznych rozpúšťadiel (včetne iónových kvapalín) pre separáciu vybranej modelovej azeotropickej zmesi. Úlohou práce bude urobiť literárnu rešerš za účelom výberu vhodných organických rozpúšťadiel a iónových kvapalín,  vyhodnotiť a porovnať ich separačné vlastnosti. 

 

 English