Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Porovnanie účinnosti rozpúšťadiel - iónových kvapalín pre separáciu alkánov a aromátov
rok: 2015/2016
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

Cieľom diplomovej práce je preskúmať termodynamické správanie sa modelovej zmesi alkán-aromát - iónová kvapalina (IL). Súčasťou práce budú experimentálne merania fázovej rovnováhy/rovnováh študovaného systému. Pre výpočet zloženia rovnovážnych fáz budú použité GE - rovnice rozšírené o ternárny príspevok. Skúmaný bude vplyv spresnenia termodynamického opisu viaczložkovej viacfázovej rovnováhy na separačné charakteristiky IL.  Naše práce v tejto oblasti ukazujú, že použitie spresnenej predpovede mnohozložkových rovnováh má veľký význam v štádiu navrhovania nových technologických jednotiek na separáciu zmesí látok buď prostredníctvom extrakcie, destilácie alebo kombinácie týchto dvoch separačných metód (extrakčnej a azeotropickej destilácie).English