Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z Toku Tekutin, zo dňa 28.6.2011
28.6.2011

tema 1 tema 2 tema 3
44036 10 44044 5 44044 15
43968 10 43968 10 43975 19
43975 18 43966 8 26088 4
44069 7 44069 4 44066 22
44074 5 69337 10 50050 18
45015 4 44071 20 44071 15
44046 7

English