Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Oznam pre študentov 1 a 2 ročníka
8.6.2007

V AIS systéme treba skontrolovať osobné údaje. ( v prípade chyby by sa na vaše doklady o štúdiu dostali nesprávne údaje)

Skontrolovať či mate v AIS systéme všetky zápočty a skúšky. ktoré ste urobili a máte v indexe teraz aj na konci skúšobného obdobia.

Ak v AIS systéme chýba zápis, ktorý máte v indexe, treba navštíviť, učiteľa, ktorý zápis do indexu urobil.

Oznam pre študentov 2.ročníka:

(voliteľné predmety a projekt sú v učebnom pláne 3.ročníka) Voliteľné predmety, ktoré ste si vybrali, treba este zaregistrovať cez AIS systém do 16.6. 2007

V týždni 25-29 júna bude prezentácia pripravených bakalárskych projektov, ak ste si už vybrali z ponuky, ktorá je na internete môžete navštíviť učiteľa, ktorý projekt vypísal, zistíte, či sa už o projekt niekto zaujímal, pripadne prejavíte záujem.

Sledujte e-mail aj web stránku katedry bude tam informácia dátume prezentácie.


English