Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Tok tekutín (13.5.2011)
16.5.2011

41. skupina 42. skupina 43. skupina
44027 25 44046 9 43963 21
44029 25 44047 N 43965 17
44030 N 44288 24 44043 0
43983 18 44058 25 44044 3
44031 18 44060 15 43967 17
44032 25 44061 25 44049 23
44033 25 44062 9 43968 16
44034 25 44063 20 44059 15
44035 20 44065 N 44290 25
50022 25 44066 9 44050 9
50024 N 45015 4 43973 22
44036 18 43969 24 44053 N
44037 18 43970 9 44054 25
43964 25 44067 17 43974 15
44076 N 44068 20 44072 20
44038 18 44069 N 43975 9
44039 23 44071 11 44074 15
44040 20 26088 N 50050 N
44042 22 43971 23 68608 N
43966 15 44051 17 69323 17
68613 N 43972 8 69337 20
44045 20 69345 21

English