Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Tok tekutín (19.4.2011)
20.4.2011

41. skupina 42. skupina 43. skupina
44027 25 44046 22 43963 25
44029 16 44047 22 43965 N
44030 N 44288 20 44043 N
43983 19 44058 24 44044 9
44031 20 44060 21 43967 23
44032 5 44061 23 44049 22
44033 25 44062 4 43968 5
44034 24 44063 20 44059 11
44035 15 44065 5 44290 23
50022 24 44066 20 44050 17
50024 N 45015 15 43973 22
44036 25 43969 25 44053 N
44037 18 43970 7 44054 22
43964 9 44067 23 43974 3
44076 N 44068 24 44072 10
44038 5 44069 4 43975 23
44039 3 44071 10 44074 22
44040 17 26088 7 50050 5
44042 22 43971 23 68608 N
43966 N 44051 9 69323 21
68613 N 43972 15 69337 N
44045 6 69345 22

English