Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Tok tekutín (1.4.2011)
4.3.2011

41. skupina 42. skupina 43. skupina
44027 15 44046 3 43963 25
44029 3 44047 15 43965 20
44030 5 44288 20 44043 3
43983 16 44058 25 44044 20
44031 23 44060 20 43967 15 
44032 15 44061 10 44049 15
44033 23 44062 10 43968 N
44034 13 44063 25 44059 25
44035 15 44065 3 44290 25
50022 25 44066 20 44050 12
50024 N 45015 10 43973 24
44036 N 43969 25 44053 15
44037 6 43970 3 44054 24
43964 15 44067 24 43974 7
44076 5 44068 17 44072 15
44038 16 44069 4 43975 N
44039 3 44071 20 44074 6
44040 10 26088 3 50050 N
44042 15 43971 25 68608 N
43966 17 44051 10 69323 15
68613 N 43972 4 69337 5
44045 10     69345 15

English