Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravných písomiek z predmetu Chemické inžinierstvo z 10.2.2011 (ŠS 61, 81, 82, 83, 84)
11.2.2011

Tok tekutín Úprava vzduchu a separačné procesy Prestup tepla
58250 6 58250 6.0 50622 20
40605 16 50896 11.0 58800 20
58291 10 50591 11.0 50207 15
21603 7.5 50622 15.0
50625 6.0

English