Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravných písomiek z predmetu Chemické inžinierstvo z 3.2.2011 (ŠS 61, 81, 82, 83, 84)
4.2.2011

Tok tekutín Entalpické bilancie Úprava vzduchu a separačné procesy Prestup tepla
40378 N 40289 3 58298 2.0 40378 N
58291 3 58291 15 50896 2.0 40605 0
40605 5 40218 15 50625 1.0 58298 16
58250 1 52046 N 50622 6.0 50896 20
    40715 N 50591 2.0 58282 8
        21128 15.0 58250 24
        58300 4.0 58112 N
            58800 8
            21603 N

English