Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravných písomiek z predmetu Chemické inžinierstvo z 27.1.2011 (ŠS 61, 81, 82, 83, 84)
28.1.2011

Tok tekutín Entalpické bilancie Úprava vzduchu a separačné procesy Prestup tepla
50207 20 58800 15 50628 16.0 58112 5
58112 20 58297 17 50588 10.0 58298 5
40605 2 40218 6 58244 22.0 58749 25
58291 5 50591 20 58298 10.0 50591 15
58250 16 50896 2.0 58282 0
40605 15 50166 17.0 58300 15
58291 9 50625 2.0
21128 3.0
58300 5.0
50622 1.0

English