Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1, zo dňa 20.1.2011
21.1.2011

 Tok tekutín  Entalpické bilancie  Prestup tepla
 Identifikačné číslo Body  Identifikačné číslo Body  Identifikačné číslo Body
40285 14 40289 3 40285 0
40289 25 40207 3 26462 16
40453 10 40453 2 40207 16
40726 25 40536 1 40453 8
40729 12 40688 0 40688 0
50069 6 50069 2 40729 2
50122 25 58173 2 40756 5
50577 18 58188 2 50122 14
58112 12 58723 0 50710 14
58167 10 50718 23
58204 12 50891 25
58207 10 50917 4
58711 25 50930 8
50938 15
58112 8
58167 20
58173 9
58188 2
58201 25
58204 6
58207 16
58231 8
58711 8
58723 8
58726 4

English