Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravných písomiek z predmetu Chemické inžinierstvo z 20.1.2011 (ŠS 61, 81, 82, 83, 84)
21.1.2011

Tok tekutín Entalpické bilancie Úprava vzduchu a separačné procesy Prestup tepla
50896 21 50591 2 58759 21.0 21128 22
50207 2 40218 2 58767 25.0 58800 6
58300 18 50622 0 58749 23.0 50949 9
58250 7 50628 25 50166 7.0 58295 22
58298 21 50896 10.0 58294 20
58250 10 50625 7.0 50625 17
50588 0 58300 0.0 50622 11
58297 4 58244 5.0 50166 -
50896 1
40697 18

English