Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravných písomiek z predmetu Chemické inžinierstvo z 13.1.2011 (ŠS 61, 81, 82, 83, 84)
14.1.2011

Tok tekutín Entalpické bilancie Úprava vzduchu a separačné procesy Prestup tepla
58767 23 58297 0 58243 25.0 58295 15
50949 25 50591 10 58282 25.0 58294 10
58759 22 58300 22 58244 5.0 58298 5
40218 20 58261 15 58783 25.0 50588 6
    58298 4 50949 18.0 50628 22
    50588 - 58266 20.0 50207 9
    50628 - 58273 20.0 58749 0
    50622 10 50207 N 50622 2
    21603 20 58749 10.0 40697 0
    50625 20 40218 N 50166 18
            21128 N
            50625 15

English