Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1, zo dňa 13.1.2011
14.1.2011

 Tok tekutín  Entalpické bilancie  Prestup tepla
 Identifikačné číslo Body  Identifikačné číslo Body  Identifikačné číslo Body
40285 5 40289 N 40285 0
40289 5 40536 9 26462 11
40453 N 40729 0 40675 16
50122 2 40756 11 40729 0
50577 8 50069 4 40756 0
50583 24 50718 23 50710 4
50710 25 58723 0 50718 8
50917 22     50891 2
58204 2     58108 15
58207 8     58167 12
        58173 0
        58201 4
        58204 1
        58207 1
        58219 14
        58723 0
        58726 0

English