Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1, zo dňa 11.1.2011
11.1.2011

 Tok tekutín  Entalpické bilancie  Prestup tepla
 Identifikačné číslo Body  Identifikačné číslo Body  Identifikačné číslo Body
40285 0 40207 6 40207 6
40586 22 40453 2 40285 0
40726 5 40536 4 40453 10
40729 5 40729 2 40675 10
50069 2 50069 10 40726 16
50583 N 50710 25 50577 14
50710 9 50718 N 50891 10
50917 4 58173 6 50917 8
50930 24 58188 2 50930 8
58112 10 58723 2 50938 8
58117 N 50961 15
58173 6 58169 14
58174 22 58186 14
58179 23 58188 0
58191 25 58191 14
58196 22 58192 14
58219 15 58201 6
58221 22 58219 4
58723 2 58231 10
58726 24 58726 8
58729 14

English