Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravných písomiek z predmetu Chemické inžinierstvo z 7.1.2011 (ŠS 61, 81, 82, 83, 84)
8.1.2010

  Tok tekutín   Entalpické bilancie   Úprava vzduchu a separačné procesy   Prestup tepla
  50896 10.5   50896 15   58746 23.0   50896 0
  58241 20   50588 3   58243 2.0   50588 2
  58243 21   58250 5   58244 2.0   58244 25
  50591 22   58261 4   58266 10.0   58759 25
  58247 23   58282 25   58760 25.0   58762 20
  58270 25   50628 3   58783 10.0   58270 25
  40218 10   58297 6   40697 16.0   58767 25
  58783 25   58298 0         58273 15
  40697 20               58282 3
  50949 10               50622 5
                    50628 2
                    58294 2
                    58295 15
                    58297 15
                    58298 0

English