Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Opravný termín z Chemického inžnierstva 1, utorok 21.12.2010
22.12.2010

Opravný termín z Chemického inžnierstva 1, utorok 21.12.2010        
                     
Tok tekutín (13:00)     Entalpické bilancie (14:15)   Prestup tepla (15:30)
                     
ŠS ID Body   ŠS ID Body   ŠS ID Body
71 58173 6   11 50575 20   71 50069 14
72 40536 25   21 50718 N   91 50901 16
91 58723 N           71 58174 17
91 58726 10           21 58108 9
91 58728 16           91 40726 N
21 58117 14           73 40675 10
91 58729 14           91 50917 1
91 40729 8           21 50718 N
                71 58186 6
                21 58112 5
                71 40586 16
                72 50103 14
                72 58193 15
                72 58196 15
                21 50961 6
                11 50577 9
                72 58199 16
                72 40536 17
                72 50122 2
                91 50938 6
                73 58219 7
                72 50130 19
                91 58728 15
                11 50583 16
                73 58231 6


English