Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 15.12.2010
16.12.2010

50588 3 21 0 7
58258 24 24 20 20
58261 7 25 1 20
58262 23 20 21 17
58263 25 23 0 20
58264 25 25 23 25
58266 23 23 20 7
58267 21 23 20 20
58270 25 4 0 20
58273 23 15 0 7
58276 25 25 16 25
58279 25 23 15 22
58281 21.5 23 1 25
58244 21 21 0 0
58282 11 23 2 5
50625 2 15 6 0
58289 25 23 15 15
40378 3 6 0 0
50628 9 22 0 10
58294 20 25 0 17
58295 16.5 25 1 15
58297 9.5 20 0 0
58298 4 21 0 2
58300 8 5 1 5
50622 5 15 0 5

English