Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Harmonogram opravných zápočtových písomiek z predmetu Chemické inžinierstvo (ŠS 61, 81, 82, 83, 84)
13.12.2010

Dátum Čas Téma
21.12.2009 9:00 Prestup tepla
7.1.2011 9:00 Tok tekutín
10:15 Entalpické bilancie, úprava vzduchu a separačné procesy
11:30 Prestup tepla
13.1.2011 13:00 Tok tekutín
14:15 Entalpické bilancie, úprava vzduchu a separačné procesy
15:30 Prestup tepla
20.1.2011 13:00 Tok tekutín
14:15 Entalpické bilancie, úprava vzduchu a separačné procesy
15:30 Prestup tepla
27.1.2011 13:00 Tok tekutín
14:15 Entalpické bilancie, úprava vzduchu a separačné procesy
15:30 Prestup tepla
3.2.2011 13:00 Tok tekutín
14:15 Entalpické bilancie, úprava vzduchu a separačné procesy
15:30 Prestup tepla

Prihlasovanie na opravné testy sa deje prostredníctvom papierikov, ktoré vhodíte do schránky v priestoroch ÚCHEI, 2 poschodie pri laboratóriu 2138. Na papieriku musíte uviesť svoje meno, číslo študijnej skupiny, termín/dátum konania opravnej písomnej skúšky a tému, na ktorú sa hlásite.
Prihlasovanie na opravnú zápočtovú písomku sa kvôli administratíve končí 24 hodín pred začiatkom (streda 13:00) príslušnej zápočtovej písomky.

Prihlasovanie na teoretickú časť skúšky sa uskutočňuje podľa pokynov prednášajúcich
 


English