Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Harmonogram opravných zápočtových písomiek z predmetu Chemické inžinierstvo 2
13.5.2010

Dátum Čas Téma
24.5.2010* 13:00 Úprava vzduchu
14:15 Destilácie
15:30 Extrakcia
16:45 Absorpcia
3.6.2010 13:00 Úprava vzduchu
14:15 Destilácie
15:30 Extrakcia
16:45 Absorpcia
10.6.2010 13:00 Úprava vzduchu
14:15 Destilácie
15:30 Extrakcia
16:45 Absorpcia
17.6.2010 13:00 Úprava vzduchu
14:15 Destilácie
15:30 Extrakcia
16:45 Absorpcia
24.6.2010 13:00 Úprava vzduchu
14:15 Destilácie
15:30 Extrakcia
16:45 Absorpcia
1.7.2010 13:00 Úprava vzduchu
14:15 Destilácie
15:30 Extrakcia
16:45 Absorpcia

*Opravná zápočtová písomka z kapacitných dôvodov len pre limitovaný počet študentov (48) z každej témy.

Prihlasovanie na opravné testy sa deje prostredníctvom papierikov, ktoré vhodíte do schránky v priestoroch ÚCHEI, 2 poschodie pri laboratóriu 2138. Na papieriku musíte uviesť svoje meno, číslo študijnej skupiny, termín/dátum konania opravnej písomnej skúšky a tému, na ktorú sa hlásite. Každý študent sa smie prihlásiť v danom termíne na opravnú písomku maximálne z dvoch tém (UV, D, E, A).

Prihlasovanie na opravnú zápočtovú písomku sa kvôli administratíve končí 24 hodín pred začiatkom (streda 13:00) príslušnej zápočtovej písomky. Bez včasného prihlásenia sa študent opravnej zápočtovej písomky nemôže zúčastniť.

Prihlasovanie na teoretickú časť skúšky sa uskutočňuje podľa pokynov prednášajúcich


English