Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Štátna skúška na ukončenie bakalárskeho štúdia
12.4.2011

Skupiny predmetov tvoriacich štátnicový predmet:

     

skupina a) 1. Fyzikálna chémia
skupina b) 1. Tok tekutín
  2. Prestup tepla
skupina c) 1. Separačné procesy
  2. Základy reaktorového inžinierstva
  3. Environmentálne inžinierstvo
  4. Energetika

 
 
Z každej skupiny predmetov a) - c) si študent volí 1 predmet.
Každý predmet obsahuje 4 okruhy otázok (A-D). Študent si volí iba 1 okruh otázok.

 


English