Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu CHI 1 zo dňa 26.03.2010
29.3.2010

Tok tekutín Entalpické bilancie Prestup tepla
Identifikačné číslo Body Identifikačné číslo Body Identifikačné číslo Body
25143 N 40453 N 40214 1
26462 12 40485 4 40453 N
40214 10 40577 3 40586 1
40425 10 40586 0 40628 6
40453 N 40628 0 40756 4
40536 6 50142 1 50067 14
40577 15 50946 0 50583 4
40678 14
50142 10
50583 14
50938 14
50946 6
50949 12
50952 6

English