Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Opravná zápočtová písomka z predmetu Chemické inžinierstvo 1 (ŠS 11, 21, 71, 72, 73, 74, 75, 91, 92)
18.02.2009

Dátum Čas Téma
26.3.2010 1300 Tok tekutín
1415 Entalpické bilancie
1530 Prestup tepla


Prihlasovanie na opravné testy (s povolením od skúšajúceho) sa deje prostredníctvom papierikov, ktoré vhodíte do schránky v priestoroch ÚCHEI, 2 poschodie pri laboratóriu 2138. Na papieriku musíte uviesť svoje meno, číslo študijnej skupiny, termín/dátum konania opravnej písomnej skúšky a tému, na ktorú sa hlásite.
Prihlasovanie na opravnú zápočtovú písomku sa kvôli administratíve končí 24 hodín pred začiatkom (štvrtok 25.3.2010 o 1300).Prihlasovanie na teoretickú časť skúšky sa uskutočňuje podľa pokynov prednášajúcich.

English