Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu CHI 1 zo dňa 7.1.2010 (ŠS 11, 21, 71, 72, 73, 74, 75, 91, 92)
1.8.2010

Tok tekutín Entalpické bilancie Prestup tepla
Identifika
čné číslo
Body Identifika
čné číslo
Body Identifika
čné číslo
Body
15860 18 25576 16 17457 25
17457 25 26462 10 28097 8
26066 5 40273 8 40181 10
40214 N 40298 2 40214 4
40229 15 40326 25 40273 16
40249 24 40421 14 40313 23
40313 20 40453 N 40316 16
40330 14 40465 5 40326 25
40380 20 40474 14 40330 4
40426 3 40588 5 40376 20
40441 19 40609 8 40384 8
40453 N 40697 7 40465 3
40485 14 40703 5 40477 8
40525 25 40737 8 40536 6
40586 N 50062 6 40577 16
40588 9 50065 15 40606 10
40609 N 50067 5 40697 8
40623 22 50068 19 40737 10
40678 4 50070 16 40756 N
40697 18 50074 0 50057 22
40747 14 50080 5 50067 8
40756 7 50086 6 50070 8
50086 7 50095 25 50074 16
50088 14 50097 11 50111 6
50111 15 50109 5 50129 16
50126 14 50126 0 50137 6
50135 20 50132 8 50140 10
50141 19 50133 10 50142 10
50143 25 50137 3 50576 16
50145 11 50141 21 50713 10
50707 10 50576 20 50911 18
50732 25 50720 22 50937 16
50940 23 50734 20 50940 16
50945 21 50911 18
50947 20 50940 17
50950 20 50945 2
50947 5
50952 5

English