Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu CHI 1 zo dňa 17.12.2009
18.12.2009

Tok tekutín

Entalpické bilancie

Prestup tepla

Identifikačné číslo Body Identifikačné číslo Body Identifikačné číslo Body
15860 2 25576 9 17457 12
50061 14 26462 8 26036 20
50143 8 40214 11 40181 9
50145 1 40249 21 40273 7
50943 19 40255 15 40326 11
40298 10 40441 18
40421 5 40465 10
40426 14 40577 11
40588 11 40737 10
40672 19 50057 16
40703 1 50080 21
50074 7 50083 21
50095 5 50103 11
50100 14 50120 8
50123 5 50126 20
50920 11 50133 17
50947 6 50137 8
50952 9 50141 19
50578 25
50907 23
50949 21

English