Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu CHI vyp. na PC 41. skupina
15.12.2009

41. krúžok

69314 100 prospel
69315 50 neprospel
69325 19 neprospel
69316 79 prospel
69318 100 prospel
69320 19 neprospel
69322 14 neprospel
69324 23 neprospel
69326 100 prospel
69327 98 prospel
69329 43 neprospel
69330 47 neprospel
69317 100 prospel
70181 65 prospel

English