Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu CHI vyp. na PC 43. a 42.skupina
10.12.2009

43. krúžok

69319            72        prospel         
69323 31 neprospel
69328 41 neprospel
69334 62 prospel
58156 31 neprospel
69341 41 neprospel
69346 24 neprospel
69345 24 neprospel
69347 93 prospel
69348 56 prospel
69349 56 prospel
69350 34 neprospel
69351 62 prospel
69354 100 prospel

 

42. krúžok

69331          85            prospel
69335 70 prospel
69333 90 prospel
69336 80 prospel
56901 100 prospel
69337 75 prospel
69338 100 prospel
58153 60 prospel
69339 67.5 prospel
69340 65 prospel
70182 82.5 prospel
69343 95 prospel
69342 97.5 prospel

Opravná písomka sa uskutoční dňa 17.12.2008 (štvrtok) v čase 8:00 do 9:00


English