Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
      Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Termíny písomiek – príkladová časť skúšky
24.5.2009

Chemické inžinierstvo I

18. júna 2009 (štvrtok) 

 • 13:00 Tok tekutín
 • 14:15 Entalpické bilancie
 • 15:30 Prestup tepla

Miestnosti: CH-14, alebo CH-16


 Chemické inžinierstvo II

 • 4. júna 2009 (štvrtok) 
 • 11. júna 2009 (štvrtok) 
 • 18. júna 2009 (štvrtok)
 • 25. júna 2009 (štvrtok)
 • 2. júla 2009 (štvrtok)

Miestnosti: CH-13, CH-14, CH-15 a CH-16 – podľa počtu prihlásených študentov

V každom z termínov sa jednotlivé témy píšu nasledovne:

 • 13:00 Úprava vzduchu
 • 14:15 Destilácie a rektifikácia
 • 15:30 Extrakcia
 • 16:45 Absorpcia

 Energetické bilancie (1. ročník)

 • 2. júna (utorok)
 • 16. júna (utorok)
 • 30. júna (utorok)
 • 14. júla (utorok)

V každom z termínov sa jednotlivé témy píšu nasledovne:

 • 9:00 Entalpická bilancia bez chemickej reakcie
 • 10:15 Entalpická bilancia s chemickou reakciou

Miestnosť: CH-14


Na všetky uvedené termíny je nutné prihlásiť sa buď vhodením lístku do schránky na chodbe pri laboratórnych cvičeniach z CHI (blok D, 2. poschodie) alebo mailom na adrese
pavel.timar@stuba.sk
Na prihlášku treba uviesť:
Meno a priezvisko, číslo ŠS, Predmet, Dátum (na ktorý sa nahlasuje), tému (ktorú potrebuje písať).
 

 


English