Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1, zo dňa 27.2.2009


 Tok tekutín    Entalpické bilancie    Prestup tepla  
ID  Body   ID  Body   ID  Body  
25576 10 21146 10 10509 10
26066 7 21513  N   21513  N  
26392 5 25143  N   25143  N  
26884 5 26033 5 26392 1
40384 5 26066 1 27625 1
40628 5 26392 3 40316 1
      26884 15 40384 10
      27625 19 40606 15
      40275 10 40628 1
      40316 3 40652 1
      40384 2      
      40484 15      
      40589 14      
      40628 0      
      40687 15      


English