Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1, zo dňa 12.2.2009


 Tok tekutín    Entalpické bilancie    Prestup tepla  
ID  Body   ID  Body   ID  Body  
26392 10 10509 14 10509 8
40298  N   21146 0 21146 14
40384 8 21513  N   21513 0
      25143 0 25576 14
      25576 16 27625 11
      26033 11 40298  N  
      26392 5 40316 9
      26858 25 40384 8
      27625 12 40416 14
      27642 18 40465 14
      28508 25 40606 8
      40275 12 40652 7
      40298  N   40737 15
      40313 16      
      40316 0      
      40384 10      
      40386 14      
      40416 25      
      40418 20      
      40465 0      
      40484 8      
      40589 10      
      40606 17      
      40628 0      
      40632 14      
      40652 14      
      40687 0      
      40701 25      
      40737 15      


English