Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1, zo dňa 5.2.2009


 Tok tekutín    Entalpické bilancie      Prestup tepla  
ID  Body   ID  Body   ID  Body  
26033 14 10509 10 10509 10
26066 1 21146 3 21146 10
26392 12 21513  N   21513 6
40298  N   25576 4 25576 10
40484 18 26033 8 25627 17
40665 22 26062 14 26036 14
      26066  N   26062 19
      26392 4 27625 8
      26858 11 28095 25
      27625 8 28504 18
      27642 11 28508 15
      28099 25 40298  N  
      28508 2 40313 16
      40275 8 40316 10
      40298  N   40384 6
      40313 10 40416 12
      40316 7 40465 10
      40384 10 40535 22
      40386 2 40606 6
      40390 14 40632 20
      40416 6 40701 18
      40418 3 40737 2
      40465 4      
      40484 6      
      40589 7      
      40606 4      
      40632 9      
      40687 8      
      40701 7      
      40737 4      


English