Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1 zo dňa 29.1.2009


 Tok tekutín    Entalpické bilancie    Prestup tepla  
 Ident. Č.    Body    Ident. Č.    Body    Ident. Č.    Body  
21513 17 10509 8 10509 0
25143 16 21146 3 21146 2
25627 23 25627 25 21586 15
26066 3 26033  N   25576 0
26392  N   26036 14 25627 12
40316 15 26062 6 26013 14
40418 14 26066 2 26036 7
40484 12 26858 8 26062 8
40535 16 27626 2 26080 14
40589 14 27642 6 26859 17
40606 14 28099 8 27625 0
40687 22 28508 8 28095 11
40701 21 40384 1 28099 19
40737 25 40386  N   28106 17
      40390 8 28504 5
      40416 10 28508 0
      40418 4 40316 0
      40423 14 40384 2
      40465 8 40390 14
      40484 5 40465 0
      40606 5 40535 0
      40628 6 40628 0
      40632 2 40632 11
      40687 12      
      40701 5      
      40737 4      


English