Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1, zo dňa 22.1.2009


 Tok tekutín      Entalpické bilancie    Prestup tepla  
 Ident. č    Body    Ident. č    Body    Ident. č    Body  
10509 23 10509 1 21146 10
21513 6 21146 11 21586 6
26066 2 21504 17 25143 6
26085 15 21586 14 25165 14
26503 14 25576 2 25576 6
40316  N   26033 1 26013 8
40418 10 26062 2 26033 14
40606 10 26503 17 26062 6
40632 19 26884 11 26080 8
40701 4 27642 6 26859 8
      28095 18 28095  N  
      28099 4 28099 6
      28106 15 28106 8
      28508 10 28504 6
      39583 15 39583 14
      40275 0 40250 16
      40390 10 40385 14
      40474 11 40386 14
      40484 5 40390 6
      40535 15 40465 6
      40737 5 40632 8
            40654 20
            40701 6


English