Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu CHI 1 zo dňa 15.1.2009


Tok tekutín
Entalpické bilancie
Prestup tepla
Identifikačné číslo
 Body  
Identifikačné číslo
 Body  
Identifikačné číslo
 Body  
 10509  
 6  
 25544  
 21  
 21513  
 N  
 21146  
 18  
 25627  
 11  
 21586  
 10  
 25165  
 24  
 26013  
 14  
 25576  
 5  
 25627  
 10  
 26036  
 7  
 25614  
 23  
 26080  
 14  
 26467  
 14  
 25627  
 8  
 26085  
 6  
 26503  
 4  
 26013  
 8  
 28106  
 14  
 26858  
 6  
 26033  
 2  
 28508  
 14  
 27642  
 9  
 26036  
 2  
 39583  
 14  
 40250  
 25  
 26062  
 0  
 40567  
 20  
 40270  
 23  
 26072  
 20  
 40622  
 17  
 40416  
 7  
 26859  
 10  
 40632  
 6  
 40474  
 8  
 26884  
 15  
 40665  
 6  
 40484  
 9  
 27642  
 14  
 40731  
 17  
 40731  
 14  
 28099  
 7  
 
 
 
 
 28504  
 5  
 
 
 
 
 40270  
 25  
 
 
 
 
 40423  
 14  
 
 
 
 
 40484  
 16  
 
 
 
 
 40665  
 18  

 

English