Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Vysledky opravnej zapoctovej pisomky z CHI 1 zo dna 8.1.2009


Tok tekutín 
 Entalpické bilancie
 Prestup tepla
 Identifikačné číslo 
 Body 
 Identifikačné číslo 
 Body 
 Identifikačné číslo 
 Body 
21146
2
21504
7
21146
0
21504
19
21537
20
25627
9
25165
10
21586
5
26013
 3,5 
25627
3
23385
16
26033
0
26013
14
25161
16
26036
 N 
26062
14
25522
14
26072
5
26080
10
25588
20
26080
6
26085
10
25614
21
26085
19
26467
18
25627
5
26395
14
28099
17
26036
 N 
26850
17
28106
7
26421
14
26859
7
39583
11
26471
22
40177
25
40250
22
26501
15
40270
7
40386
19
26855
24
40313
7
40535
6
26858
10
40385
7
40589
10
26859
16
40399
14
40626
22
26885
23
40423
10
40665
4
26894
16
40465
7
40731
9
28106
0
40532
24
 
 
28504
14
40632
6
 
 
40211
23
40654
7
 
 
40220
25
40701
0
 
 
40261
19
40737
 N 
 
 
40280
22
 
 
 
 
40283
17
 
 
 
 
40286
25
 
 
 
 
40312
25
 
 
 
 
40313
7
 
 
 
 
40385
23
 
 
 
 
40399
22
 
 
 
 
40435
22
 
 
 
 
40465
2
 
 
 
 
40468
19
 
 
 
 
40532
14
 
 
 
 
40567
14
 
 
 
 
40589
3
 
 
 
 
40595
25
 
 
 
 
40620
23
 
 
 
 
40622
21
 
 
 
 
40632
8
 
 
 
 
40654
23
 
 
 
 
40664
17
 
 
 
 
40665
14
 
 
 
 
40681
20
 
 
 
 
40701
7
 
 
 
 
40737
 N 
 
 
 
 
40739
25
 
 
 
 
40755
22
 
 

 

English