Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu CHI vyp. na PC 42.skupina
12.9.2008

osobné č. body Z/N
58123 28 Z
58151 34 Z
58153 15 N
58154 39 Z
58155 40 Z
50043 26 Z
58156 28 Z
58157 40 Z
58158 40 Z
58159 18 N
58160 40 Z
58161 39 Z
58162 24 Z
58163 40 Z
58164 39 Z
58165 40 Z
58122 29 Z

Opravná písomka sa uskutoční dňa 16.12.2008 (utorok) v čase 10:00 do 11:00

 


English