Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu CHI vyp. na PC.
4.12.2008

osobné č. body Z/N
58121 33 Z
58122 29 Z
58124 0 N
58125 38 Z
58126 38 Z
58127 31 Z
58128 26 Z
58129 40 Z
40743 36 Z
51280 37 Z
58146 40 Z
58147 34 Z
58148 32 Z
58149 26 Z
58150 39 Z
58743 24 Z
58152 26 Z


English