Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Elaboráty na základe literárnych rešerší na energetické, technologické a s tým súvisiace ekonomické témy
24.02.2017

1. Retrofit výrobní a zariadení: elaborát, literatúra

2. Marginálne veličiny

3. Chladenie, trigenerácia: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4. Čierny lúh: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

5. Parné spotrebiče, kondenzáty, odpadové vody časť 1, 2, literatúra: 1, 2, 3, 4, 5

6. Výroba vodíka a jeho znovuzískavanie z rafinérskych plynov: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

7. Plánovanie výroby: elaborát, literatúra

8. Papierne: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

9. Výroba sladu a varenie piva: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

10. Vetranie a úprava vzduchu v priemysle a budovách časť 1, 2, literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

11. Priemyselné tepelné čerpadlá: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

12. Odparky: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

13. Regeneračný ohrev vody v tepelných elektrárňach: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

14. Parné kotle, ich účinnosti a emisie z nich: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

15. Priemyselné pece: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

16. Sušiarne: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5

17. Dimenzovanie kogeneračných jednotiek: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

18. Chladiace okruhy a chladiace veže: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

19. Spotreba elektrickej energie, jej optimalizácia: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

20. Čerpadlá: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

21. Ventilátory a dúchadlá: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

22. Priemyselné kompresory: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5

23. Výroba, distribúcia a spotreba stlačeného vzduchu: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

24. Parné turbíny a parné siete v priemysle, časť 1, 2, literatúra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

25. Paroplynové cykly, spalinové kotle: 1. elaborát, 2. literatúra: 1, 2, 3, 4, 5


English